September 22, 2023

Amacınız nedir?

Değişimin zor olduğunun bilincindeyiz. İnsanın aklında sorular olsa bile onları kovalamak zordur. Dolayısıyla asıl amacımız, kendi varlığı ve İslam hakkında soruları olanlara ve yaratılış amacını anlamaya çalışan insanlara yardım etmektir. İslam ile ilgili bilgi kirliliği sorununu azaltmak için gerçek hayat hikayeleri ile deneyimlerin paylaşılması, soruları olan insanlara ilham verilmesi ve cesaretlendirilmesi de diğer amaçlardan bazılarıdır.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *